วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม(วัดเขาพระ)
อำเภออู่ทอง,  สุพรรณบุรี

ที่ตั้ง
ตำบลอู่ทองบนถนนมาลัยแมน  ในเขตตัวอำเภออู่ทอง อยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ  34 กม.     
ประวัติวัดเขาพระ
วัดเขาพระปัจจุบันเรียกว่า วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบล อู่ทอง อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี ตามหลักฐานวัดเขาพระศรีสรรเพชญารามเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยทวารวดี มีพระเครื่อง พระพิรอด พระถ้ำเสือ พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูป รูปฤาษีเป็นแบบพิมพ์สมัยทวารวดี เป็นหลักฐาน
พ.ศ. 2481 ขุนสุพรรณธานี มาดูแลจัดงานปีละครั้งต่อมาจัดปีละ 2 ครั้ง กลางเดือน 5 และกลางเดือน 12
 พ.ศ. 2521 ได้รับอนุมัติจากกรมศาสนาเป็นวัดพัฒนาดีเด่น

ประวัติหลวงพ่อสังฆ์
หลวงพ่อศรีสรรเพชญ์ เดิมหลวงพ่อสถิตอยู่วัดศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผา วิญญาณหลวงพ่อล่องลอยมาถึงบริเวณวัดเขาพระนี้สงบร่มเย็น เห็นพระนอนไม่มีวิญญาณสถิต ก็เลยลงประทับที่วัดเขาพระ (คนทรง)
ปี พ.ศ. 2506 สร้างมณฑปบนยอดเขา1 หลัง และสร้างกุฏิเสริมเหล็กอีก 1 หลัง

รอยพระพุทธบาท
รอยพระพุทธบาท เป็นหินทรายสลักลวดลายมงคล 108 ประการ  ในกรอบวงกลม  นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า  เป็นรอยพระพุทธบาท ศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลายที่ ได้รับอิทธิพลศิลปะขอม อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16- 17
การสร้างรอยพระบาทในประเทศไทย  เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เจ้าพ่อจักรนารายณ์(พระวิษณุ)
ประเภทหิน ขนาดกว้าง 97 เซนติเมตร สูง 175 เซนติเมตร แผ่นหินสลักนูนสูง เป็นรูปทิพยบุคคลมี 4 กรพระหัตถ์ขวาบนถือจักร  พระหัตถ์ขวาล่างถือตรีศูลพระหัตถ์ซ้ายบนไม่ทราบแน่ชัดว่าถือสิ่งใด  ส่วนพระหัตถ์ซ้ายล่างถือคฑา  อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 – 14
เจดีย์หมายเลข 9
เป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวกว้างด้านละ 8 เมตร ส่วนบนเป็นองค์ระฆังสมัยทวารวดี เป็นการก่อสร้างเจดีย์สมัยอยุธยา ซ้อนทับบนโบราณสถานสมัยทวารวดี พบพระพิมพ์ดินเผาปางแสดงธรรมด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้างประทับยืนภายในซุ้ม จำนวน 2 องค์
ถ้ำขุนแผนดินแดนกลิ่นไอรัก
ขุนแผนได้พานางวันทองหนีอาญาแผ่นดินท่องเที่ยวอยู่ในป่า มาถึงบริเวณเขาถ้ำพระ พักค้างแรมอยู่ที่นี่ ดังคำกลอนที่ปรากฏในเนื้อหาดังต่อไปนี้
ถึงเขาพระที่เคยเข้ามาไหว้
พระศุกร์นี่กระไงดังหิ่งห้อย
ชี้บอกวันทองน้องน้อย
พระจันทร์ฉายบ่ายคล้อยลงฉับพลัน
รื่นรื่นชื่นรสเสาวคนธ์
ปนกับกลิ่นแก้มเกษมสันต์
หอมกลิ่นบุปผาสารพัน
พระจันทร์ดั้นหมอกออกแดงดวง
ส่องต้องบุปผาชาดสะอาดช่อ
อ่อนลออเกสรขจรร่วง
น่ารักโกสุมเป็นพุ่มพวง
โน้มหน่วงกิ่งเก็บให้วันทอง
พอสว่างกวีได้พรรณนาให้เห็นภาพธรมชาติของสัตว์ป่า ฝูงลิงค่างบ่างชะนีต่าง ๆ
เหรียญพระเจ้าอู่ทอง วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม(วัดเขาพระ) ปี ๒๕๑๓ เนื้อเงิน
เนื่องด้วยความเก่าของวัดและรอยพระพุทธบาท ศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลายจึงทำให้ประชาชนชาวสุพรรณบุรีเคารพนับถือและกราบไหว้ สักการะขอพรเป็นประจำ


ภาพวัดเขาพระศรีสรรเพชญารามไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น