วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

วัดเเค

วัดแค
พระวัดแคมงคลแห่งชีวิตกับการสัมผัสมนตรา มหาเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ตามรอยเณรแก้วขอพรหลวงปู่คงนั่งพญาต่อยักษ์

                   ตั้งอยู่บ้านค่ายเก่า หมู่ ๑ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๐๓๔ ตั้งอยู่ริมฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน มีเนื้อที่ ๗ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา อยู่ปลายสุดของคูเมือง หรือกำแพงเมืองสมัยอู่ทองทางด้านเหนือ เป็นวัดที่มีชื่ออยู่ในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนกล่าวถึงวัดแคอยู่หลายตอน ด้วยเป็นวัดที่ขุนแผนได้มาเรียนวิชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อ ตัวแตน กับ สมภารคง ไว้โจมตีข้าศึก เพราะที่วัดแคมี ต้นมะขามยักษ์ ขนาดใหญ่ ๙ คนโอบอายุนับร้อยปี เชื่อกันว่า เป็นต้นเดียวกันที่สมภารคงได้ใช้สอนวิชาเสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแตนให้สามเณรแก้ว หรือ ขุนแผน เมื่อครั้งมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแค
                      วัดแคมีโบราณวัตถุที่ทรงค่าเป็นอย่างยิ่ง คือ ตู้หนังสือไม้สัก ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ถวายแด่พระภิกษุคง รอยพระพุทธบาทสี่รอยเนื้อสัมฤทธิ์ ศิลปะยุคต้นรัตนโกสินทร์ฝีมือประณีตงดงาม ภายในรอยฝ่าพระบาทซ้อนกันถึง ๔ ชั้น มีรูปภาพต่างๆ ภายใน เช่นพระในซุ้มเรือนแก้ว เต่า หงส์ ฯลฯ คล้ายแสดงเรื่องราวพระเจ้าสิบชาติพระพุทธรูปปางมารวิชัย จีวรลายดอกพิกุล สมัยต้นรัตนโกสินทร์  ระฆังทองเหลือง หม้อต้มกรักเนื้อสัมฤทธิ์ รวมทั้งต้นพระพุทธรูปใต้ต้นอชปาลนิโครธต้นไม้ในพุทธประวัติ ซึ่งเป็นต้นเดิมจากอินเดีย
วัดแค นั้นในเสภาขุนช้างขุนแผนกล่าวถึงวัดแคอยู่หลายตอน เกี่ยวข้องกันอย่างสนิท ยิ่งกว่านั้นยังอ้างถึงใบมะขาม ที่ พระอาจารย์คง อาจารย์สอนเวทมนต์คาถาให้ สามเณรแก้ว หรือ ขุนแผนซึ่งบวชเณรแล้วมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแค ดั่งเสภาขุนช้างขุนแผนขับขาน ที่ว่า

 ...ครานั้น เจ้าโฉมเณรแก้ว หนีสมภารไปแล้วไม่กลับได้
 ยิ่งคิดเวียนวนให้จนใจ   อยู่วัดป่าเลไลยก์ก็ช้านาน
 วิชาไม่ชำนาญเชี่ยวชาญแน่  ยังวัดแคนั้นว่าเยี่ยมเหี้ยมหาญ

 แม่ทองประศรีบอกมาก็ช้านาน  ว่าสมภารชื่อคงเป็นคนดีฯ...
 อย่างไรก็ตามความเป็นจริงเณรแก้วบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดป่าเลไลยก์ เมื่อพบกับนางพิมก็มีจิตปฏิพัทธ์อีกทั้งบ้านของนางพิมอยู่ใกล้กับวัดแค เณรแก้วเมื่อเรียนวิชาความรู้กับอาจารย์มีที่วัดป่าเลไลยก์ทราบว่าอาจารย์คง ซึ่งเป็นเพื่อนกับบิดา เก่งในทางเวทมนต์คาถา จำพรรษาอยู่วัดแค จึงหนีออกจากวัดป่าเลไลยก์มายังวัดแค สามเณรแก้วอยู่วัดแค ได้ร่ำเรียนวิชาความรู้เวทมนต์คาถาอาคมที่อาจารย์คงถ่ายทอดให้ จนเณรแก้วมีความรู้ ความสามารถทุกๆ ด้าน ดั่งเสภาขุนช้างขุนแผนเขียนไว้   ภายในวัดนี้มีต้นมะขามใหญ่ ขนาดใหญ่มหึมาประมาณ ๙ คนโอบ วัดโคนต้นโดยรอบได้ประมาณ ๙.๕๐ เมตรอายุประมาณ ๑,๐๐๐ ปี เชื่อกันว่าขุนแผนได้เรียนวิชาเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อแตนจากต้นมะขามต้นนี้ กับ ท่านอาจารย์คงเพื่อใช้เวลาโจมตีข้าศึก ใกล้กับต้นมะขามยักษ์นี้จังหวัดได้สร้างเรือนไทยทรงโบราณเรียกว่า คุ้มขุนแผน เพื่อเป็นอุทยานวรรณคดีและเป็นการอนุรักษ์ศิลปะด้านวรรณกรรม และประวัติศาสตร์
 ในโอกาสที่ วัดแคมีอายุครบ ๕๑๘ ปี ใน วันจันทร์ที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๔๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จบำเพ็ญพระกุศลสมโภชวัดแคครบ ๕๑๘ ปีทรงยกฉัตรพระประธานอุโบสถ  เททองหล่อ พระพุทธชยสิทธิเตชาภินิหาร(หลวงพ่อสำเร็จ) ศิลปะสมัยอู่ทอง ขนาดหน้าตัก ๑๙ นิ้ว โดยองค์พระเป็นเนื้อนวโลหะและส่วนเกศเป็นทองคำ เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานมณฑปบูรพาจริยานุสรณ์


สิ่งศักดิ์สิทธิ์ – ความเชื่อ
หุ่นไฟเบอร์กลาสพญาต่อยักษ์
                      หุ่นไฟเบอร์กลาส พญาต่อยักษ์ ที่รูปหล่อหลวงพ่อคง ประดิษฐานอยู่ด้านบนนั้น  พระครูโอ๋ บอกว่า นายช่างพิชัย ค้าธัญเจริญช่างออกแบบงานประติมากรรมรูปปั้นต่างๆ  ย่านปทุมธานีร่วมสร้างถวายให้วัด เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และอัญเชิญ รูปหล่อหลวงพ่อคงประดิษฐานบนหลัง จากนั้นก็มีคนมาขอพรและประสบความสำเร็จเรื่อยมา โดยมีคติความเชื่อว่า เมื่อมาลอดจะเป็นสิริมงคล ต่อเงินต่อทองต่อโชคต่อลาภ รวมทั้งต่ออายุ เมื่อประสบความสำเร็จก็นำผ้าสี และทองคำเปลวมาปิดถวาย

อุทิศบุญ เด็กแท้ง
                ที่วัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศดวงวิญญาณทารก ที่เสียชีวิตจากการคลอดก่อนกำหนดจัดขึ้นเพื่อรักษาจิตใจให้แก่ประชาชนทั่วไปพิธีนี้มุ่งเน้นให้มีจิตสำนึกเรื่องบาปบุญคุณโทษ จะเป็นใครก็ได้ขอเพียงให้ผู้เคยกระทำความผิดพลาดในอดีตทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ได้มีโอกาสตระหนักถึงการกระทำอันเป็นบาปทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อบรรเทาจิตใจให้ทุเลาลงไม่มากก็น้อย การทำแท้งที่เกิดขึ้นด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถือเป็นกรรมหนัก เพราะเป็นการฆ่าชีวิต เป็นแผลใจที่มิอาจลบล้างให้เลือนหายไปจากจิตใจได้
                การที่มาทำพิธีที่วัดแคเนื่องจากวัดแคมีเรื่องราวของขุนแผน ที่ผ่าท้องนางบัวคลี่นำเด็กในท้องมาทำกุมารทองถือว่าขุนแผนเป็นคนที่ทำแท้งคนแรกก็ว่าได้ จึงเป็นที่มาของการทำบุญในครั้งนี้
                ตามคติความเชื่อของคนไทยเด็กที่ถูกทำแท้ง ดวงวิญญาณจะไม่ไปสู่สุคติ ต้องวนเวียนอยู่ในภพนี้จนกว่าถึงวาระได้ไปผุดไปเกิดอาจเป็นด้วยความแค้นที่ไม่ใช่ความผิดของเด็ก แต่ต้องมาตายด้วยการทำแท้ง เพราะการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพ่อแม่การจัดพิธีทำบุญดังกล่าว นอกจากช่วยทำให้คนที่เป็นพ่อแม่ที่ได้กระทำได้สำนึกถึงความผิด ให้เกิดความสบายใจแล้วดวงวิญญาณของทารกเมื่อได้รับรู้ถึงผลบุญก็จะอโหสิกรรม และไปเกิดในภพภูมิที่ดี 


บรรยากาศวัดแค
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น